Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Σκάνδαλο – Σούλι, ΤΚ. 46200 – Θεσπρωτίας

Τηλέφωνο2666 041 042, 2666 041 354

Κινητό6948 840 822

E-mail: tliamis.oe@gmail.com

Υπεύθυνος: Λιάμης Τηλέμαχος

Φόρμα επικοινωνίας